Welkom op de website van Match & Support, uw partner voor het oplossen van problemen op het raakvlak tussen bedrijfsleven en overheid.
Met een jarenlange ervaring in het openbaar bestuur en betrokkenheid bij grootschalige bedrijfsacquisities en projecten hebben wij de taal van de overheid en de belangen van het bedrijfsleven leren verstaan.
  U kunt terecht bij Match en Support voor
 • bestuurlijke en juridische adviezen
 • projectcoördinatie en projectbegeleiding
 • begeleiding van vergunningprocedures
 • quick-scan's om de juridische en bestuurlijke haalbaarheid van projecten te toetsen
 • begeleiding van bezwaar- en beroepsprocedures
 • mediation
 • acquisitieconcepten en acquisitiebegeleiding
 • grensoverschrijdende samenwerking
 • interim management
Deze tekst zie je niet